Skip to content

Smluvní podmínky služby FLOWBIRD

1. Vydavatelská a hostitelská společnost

Společnost publikuje stránku:

  • Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01

2.Preambule

Společnost Yellowbrick International BV (YBI) zavedla službu FLOWBIRD, která umožňuje uživatelům na dálku platit své parkovací poplatky. Služba je aktivována na žádost provozovatele odpovědného za řízení činnosti parkování. Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 je technický zprostředkovatel mezi provozovatelem a uživatelem (jako jsou definováni níže). Tyto prostřednictvím platformy umožňují zakoupení zjednodušeného časového rozmezí na parkování pomocí bankovní karty (kreditní nebo debetní), povolené s použitím telefonu nebo jiného zařízení s přístupem na internet a na základě platebních a technických možností vybraných provozovatelem.

3. Upozornění

Uživatel potvrzuje, že na Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 poskytl všechny informace a upozornění konkrétně pro navrhovanou službu FLOWBIRD, pomocí které může uživatel vyhodnotit a implementovat technické a právní úpravy, které jsou za daných okolností vhodné.

Vytvoření účtu FLOWBIRD a / nebo používání služby FLOWBIRD vyžaduje souhlas uživatele s těmito všeobecnými smluvními podmínkami.

Uživatel bere na vědomí, že je plně seznámen s tím, že jeho souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami nevyžaduje písemnou formu tohoto dokumentu. Uživatel však může tento dokument uložit a vytisknout tak, že přistupuje na stránku FLOWBIRD: www.flowbird.cz

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 připomíná uživateli, že používání mobilního telefonu nebo jiného zařízení za jízdy je nebezpečné. Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nedoporučuje používání této služby během jízdy.

4. Správa přístupu a hesel

Stránka nebo některé její části jsou k dispozici prostřednictvím přístupového kódu a hesla, které poskytne společnost Yellowbrick International BV (a / nebo její držitel licence). Přístupové kódy a hesla jsou důvěrné. Jste zodpovědní za důsledky jejich používání. Proto je vaší odpovědností přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti přístupových kódů a hesel, které vám byly přiděleny. Zavazujete se informovat Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 o jakémkoli podvodném používání vašeho přístupového kódu a / nebo hesla, jakmile to zjistíte. Můžete kdykoli změnit heslo, které jste původně přidělili prostřednictvím stránky. Yellowbrick International BV (a / nebo její držitel licence Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01) si vyhrazuje právo pozastavit váš přístup na stránky v případě podvodného použití nebo pokusu o podvodné používání přístupu. V případě pozastavení přístupu, vás společnost Yellowbrick International BV, nebo náš místní zástupce ihned informuje.

5. Ochrana osobních údajů

Když navštívíte stránku, možná budete muset poskytnout určité množství vašich osobních údajů s cílem lépe uspokojit vaše požadavky o informace a porozumět vašim očekáváním, jakož i pomoci vám co nejlépe využít služby nabízené na této stránce. Tyto údaje jsou důvěrné a jsou určeny výhradně společnosti Yellowbrick International BV, nebo jejím dceřiným společnostem, nebo její držitelem licence, jakož i její partnerům a nezávislým distributorem pro účely analýzy. Máte právo kdykoli přistupovat, upravovat, opravovat a odstraňovat údaje, které se vás týkají, a to tak, že nás kontaktujete na internetové stránce "Kontaktujte nás" nebo na této e-mailové adrese: support@flowbird.cz

6. Autorská práva

Všechny informace nebo dokumenty obsažené na webu, jakož i všechny prvky vytvořené pro tuto lokalitu, jsou vlastnictvím společnosti Yellowbrick International BV nebo jejích dceřiných společností nebo jejích držitelů licencí nebo podlicencí podléhají autorským právům na používání, reprodukci a reprezentaci v prospech druhého. Informace, dokumenty nebo prvky podléhají autorskému zákonu a obdobným zákonem chránícím autorství od chvíle, kdy jsou veřejně dostupné na webu. Kopie dokumentů obsažených na webové stránce mohou být vytvořeny pouze pro informační účely a výhradně na jed norazové soukromé použití. V souvislosti s právy duševního vlastnictví není dána žádná licence nebo jiné právo, jako je právo na konzultaci s touto stránkou. Rozmnožování dokumentů z lokality je povoleno výhradně pro informační účely, na osobní a soukromé účely: všechny reprodukce a používání kopií prováděných pro jiné účely je výslovně zakázáno a podléhají předchozímu písemnému povolení společnosti Yellowbrick International BV. Ve všech případech musí autorizovaná reprodukce všech informací uvedených na této stránce obsahovat příslušný zdroj a autorská práva. Pokud není uvedeno jinak, názvy společností, loga, výrobky a značky uvedené na této stránce jsou vlastnictvím společnosti Yellowbrick International BV nebo jejích dceřiných společností nebo jejích držitelů licencí. Nesmějí být použity bez předchozího písemného povolení společnosti Yellowbrick International BV.

Všechna oznámení zaslané společnosti Yellowbrick International BV nebo jejím dceřiným společnostem nebo jejím držitelem licencí prostřednictvím této stránky nebo e-mailem se nepovažují za důvěrné a společnost Yellowbrick International BV nebo její dceřiné společnosti nebo její vlastníci licenci je mohou svobodně reprodukovat, publikovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem na jakýkoliv účel. Odesílatel jakéhokoliv oznámení společnosti Yellowbrick International BV nebo jejím dceřiným společnostem nebo jejím držitelem licence odpovídá za obsah a informace, zejména z hlediska jejich přesnosti.

Tato stránka respektuje autorská práva. Všechna práva autorů chráněných děl reprodukovaných nebo uvedených na této stránce jsou vyhrazena. S výjimkou případu autorizace je zakázáno jakékoli použití děl jiných než individuální a soukromá reprodukce a konzultace.

7. Hyperlinky

Společnost Yellowbrick International BV a její dceřiné společnosti nebo koncesionáři nepřijímají žádnou odpovědnost za formální obsah stránek, na kterých nabízejí odkazy. Tyto odkazy jsou nabízeny uživatelům této stránky jako služba. Rozhodnutí o aktivaci odkazů spočívá výlučně na uživatelích stránek. Chcete-li vytvořit hypertextový odkaz s touto lokalitou, musíte získat předchozí písemné povolení od společnosti Yellowbrick International BV na adrese: HJE Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterodam Duivendrecht, Nizozemsko nebo prostřednictvím stránky "Kontaktujte nás" na webových stránkách nebo e-mail na adrese whoosh@yellowbrickinternational.com. Tato adresa je chráněna proti spamování. Abyste ji viděli, povolte JavaScript.

8. Odpovědnost

Informace a doporučení ( "Informace") dostupné na této stránce jsou poskytovány v dobré víře. Tato informace má být správná v okamžiku, kdy ji přečtete. Nicméně, Společnost Yellowbrick International BV a její dceřiné společnosti a její držitelé licencí nezaručují důkladnost a přesnost těchto informací. Zcela akceptujete rizika spojená s kreditem, který poskytujete. Žádná záruka, výslovná nebo implicitní, se nevztahuje na produkty nebo služby, na které se vztahuje tato informace. Společnost Yellowbrick International BV nebo její dceřiné společnosti nebo její držitelé licencí v žádném případě nedoporučují aktualizovat nebo opravovat informace zveřejněné na této stránce. Stejně Yellowbrick International BV nebo její dceřiné společnosti nebo její držitelé licenci si vyhrazují právo upravit nebo opravit obsah svých stránek kdykoliv bez předchozího upozornění.

Přes veškeré úsilí společnost Yellowbrick International BV a její dceřiné společnosti nebo jejích držitelé licencí nemohou zaručit bezvirózní stav a v tomto ohledu nepřijímají žádnou odpovědnost. Uživatelé internetu musí na svou vlastní ochranu přijmout nezbytná opatření a zejména musí dříve, cokoli stáhnou, použít antivirový software pro skenování všech informací, softwaru nebo dokumentace.

9. Aktualizace smluvních podmínek

Společnost Yellowbrick International BV může kdykoliv aktualizovat tyto podmínky používání stránky. Z tohoto důvodu jste vyzváni, abyste pravidelně odvolávali na aktuálně platné podmínky používání stránky.

 

 

Skip to content