Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů FLOWBIRD

Zavázali jsme se k ochraně vašeho soukromí.

Tyhle zásady (společně s našimi podmínkami použití a obecnými podmínkami) stanovují, na jakém základě bude FLOWBIRD zpracovávat veškeré osobní informace, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete. Přečtěte si, prosím, pozorně následující řádky, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a toho, jak s nimi zacházíme.

Pojem „osobní údaje“ označuje informace o vás (jméno, poznávací značku, telefonní číslo, e-mail atd.). Vezměte, prosím, na vědomí, že v důsledku změn v zákonech a neustále se měnící povahy technologie podléhají naše postupy zpracování dat změnám. Pokaždé, když dojde ke změně, aktualizujeme naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom vás informovali o změnách. Doporučujeme, abyste tuto stránku kontrolovali pravidelně. Toto prohlášení se vztahuje ke shromažďování a používání osobních údajů pro účely zpracování plateb a vydávání parkovacích povolení.

 

1. Shromažďování a používání osobních údajů

1.1 Obecně

Můžete nám poskytnout informace vyplněním formulářů na našich webových stránkách, v aplikaci nebo prostřednictvím komunikace s námi telefonicky, e-mailem, pomocí naší platformy nebo jinak. To zahrnuje informace, které poskytnete, když se zaregistrujete na našich webových stránkách, pošlete nám žádost, kontaktujte náš zákaznický servis, využijte naši aplikaci, uzavřete smlouvu o poskytování služeb, vstoupíte do soutěže, propagace nebo průzkumu a když nahlásíte problém s naší stránkou. Osobní údaje, které uvedete, mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, SPZ a parkovací místo nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše služby nebo naši odpověď.

Vaše osobní údaje nepoužíváme k jiným účelům, než jsou zde popsané, a nebudeme vaše osobní údaje prodávat ani jinak sdílet s žádnou jinou společností mimo mezinárodní skupinu Yellowbrick International Group, s výjimkou případů zpracování parkovacích akcí, Klienta (obec), jehož jménem provozujeme smlouvu o vymáhání parkování. Údaje sdílené s klientem mohou samozřejmě zahrnovat záznamy parkovacích povolení a nebudou prodávány.

 

1.2 Zpracování parkovacích akcí

Abychom mohli zpracovat vaši žádost o vytvoření nebo aktualizaci parkovacího povolení, musíme shromažďovat následující informace:

 • Parkovací místo: ulice a město, pro které se žádá o povolení k parkování
 • Geografická poloha (bude se vyžadovat souhlas)
 • Poznávací značka
 • Kontaktní e-mailová adresa
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Jméno

Údaje o poznávací značce a údaje o poloze jsou nezbytné pro uzavření smlouvy prostřednictvím webové stránky / aplikace FLOWBIRD a poskytnutí vašeho parkovacího povolení a budou přístupné pouze vám prostřednictvím samostatné, vyhrazené databáze a obci, ve které je auto zaparkováno.

S cílem najít nová produktová řešení pro naše zákazníky analyzujeme také parkovací transakce, abychom mohli vylepšit naše služby nebo implementovat nové služby, jako jsou lokalizační služby, pro průzkum podílu na trhu; dále optimalizovat výrobky; vytvořit konkrétní propagační akce, kdy odměňujeme uživatele aplikace.

Abychom mohli zpracovat vaši platbu, budeme muset shromažďovat následující informace:

 • Podrobnosti o kreditní kartě / debetní kartě

Uvědomte si, prosím, že při použití kreditní karty jako způsobu platby nebudou vaše údaje o kartě uloženy v databázi FLOWBIRD. Informace zadává a ukládá přímo strana, která za nás zpracovává platby kreditními kartami a tato data proto nejsou zaměstnancům FLOWBIRD vůbec viditelná. Přečtěte si, prosím, prohlášení o ochraně osobních údajů strany, která se zabývá informacemi o kreditní kartě.

 

1.3 Použití IP adresy

Vaši IP adresu můžeme použít k diagnostice problémů s naším serverem a ke správě našich webových stránek. IP adresa je číselný kód, který identifikuje váš počítač v síti nebo na internetu

1.4 WhatsApp a další kanály sociálních médií

FLOWBIRD zaznamenává chatovací konverzace svých služeb WhatsApp a dalších kanálů sociálních médií výhradně z kvalitativních důvodů a nebude je sdílet ani prodávat třetím stranám. Nezadávejte citlivé osobní údaje prostřednictvím WhatsApp nebo jiných kanálů sociálních sítí. Vyplňte nástroj, abychom vás kontaktovali. Používame WhatsApp, Facebook a Twitter. Přečtěte si, prosím, prohlášení o ochraně osobních údajů této strany.

 • Informace o vás a vašem zařízení

Při každém použití našich služeb můžeme automaticky shromažďovat následující informace:

 • technické informace, včetně typu zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor zařízení (například MAC adresa bezdrátového síťového rozhraní zařízení nebo číslo mobilního telefonu používaného zařízením), informace o mobilní síti, váš mobilní operační systém, nastavení časového pásma, vaše IP adresa, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupu a odkazující adresy webových stránek („informace o zařízení “);
 • informace uložené ve vašem zařízení, včetně přihlašovacích údajů a historie předchozí polohy („informace o obsahu“);
 • podrobnosti o vašem používání aplikace nebo kterékoli z našich služeb nebo vašich návštěv na našich webových stránkách a o zdrojích, ke kterým přistupujete, včetně, ale nejen, provozních údajů, zahájení a ukončení transakcí, objednávání produktů („ Informace o protokolu “)

 

2. ZVEŘEJNĚNÍ vašich informací

Některá nebo všechna data, která od vás shromažďujeme, můžeme při stahování aplikace nebo používání webu a / nebo služeb sdělit následujícím třetím stranám:

 • dalším členům naší skupiny společností;
 • třetí straně pouze v rozsahu, který zajistí použitelnost našich služeb, a v rámci smlouvy, kterou máme s vámi.

Vaše osobní údaje proto nebudou bez výslovného svolení poskytnuty žádné další třetí straně, ledaže je to nezbytné pro poskytnutí služby nebo dokončení smlouvy. FLOWBIRD je ze zákona povinna spolupracovat s donucovacími orgány, pokud o to požádají. Uvědomte si, prosím, že tyto informace budeme předávat pouze v rámci naší zákonné povinnosti zveřejňovat nebo pokud jsme povinni tyto údaje zveřejnit soudním rozsudkem.

 

3. Integrita a bezpečnost dat

Snažíme se udržovat naprostou spolehlivost, přesnost, úplnost a aktuálnost všech osobních údajů v našich databázích a chránit jejich soukromí a bezpečnost.

Naše servery a naše databáze jsou chráněny standardní průmyslovou bezpečnostní technologií.

V naší společnosti bereme ochranu dat velmi vážně. Naši interní zaměstnanci a smluvní servisní společnosti mají povinnost zachovávat důvěrnost a dodržovat platné předpisy na ochranu údajů.

Bohužel nemůžeme vyloučit žádnou ztrátu, zneužití, neoprávněné zveřejnění, změnu nebo zničení dat, ale podnikáme všechna přiměřená opatření, abychom tomu zabránili.

4.VAŠE PRÁVA: přístup k údajům a opravy

Jakmile od vás obdržíme případnou písemnou žádost, zeptáme se na vaši totožnost, abychom se ujistili, že vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu jinému, a poté vám poskytneme osobní údaje, které o vás máme. Rovněž opravíme, doplníme nebo vymažeme osobní údaje, u kterých se ukáže, že jsou nepřesné.

Vaše žádost bude vyřízena neprodleně do 30 dnů.

Pokud si přejete získat přístup k vašim osobním údajům nebo je opravit nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, pošlete e-mail našemu pracovníkovi pro ochranu údajů na adresu privacy@flowbirdapp.com.

5. VAŠE PRÁVA: právo na informace a odstoupení od smlouvy (právo být zapomenut)

Informace o svých údajích můžete získat zdarma kdykoliv. Mějte také na paměti, že nám můžete odeslat požadavek na zablokování, opravu nebo odstranění osobních údajů, které jsme o vás uložili. Kromě toho můžete odvolat souhlas, který jste nám dali ke shromažďování a používání vašich údajů. Za tímto účelem, prosím, kontaktujte tuto adresu privacy@flowbirdapp.com.

Rádi zodpovíme veškeré další dotazy týkající se našich zásad ochrany údajů a zpracování vašich osobních údajů.

Vaše žádost bude vyřízena neprodleně do 30 dnů.

Uvědomte si, že předpisy o ochraně údajů a způsob, jakým třetí strany zpracovávají údaje (například Google), se mohou neustále měnit. Je proto vhodné a nezbytné se průběžně informovat o změnách zákonných předpisů a zásad přijatých těmito společnostmi.

6. Kde ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje ukládáme v rámci Evropského hospodářského prostoru.

7.Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje

FLOWBIRD uchovává osobní údaje po dobu 18 měsíců po ukončení služby, po uplynutí této doby budou všechny osobní údaje zničeny. Finanční údaje, konkrétně informace o provedených transakcích, jsou uloženy podle fiskálního období sedmi (7) let a následně zničeny.

8. Soubory cookie

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics, webovou analytickou službu. Google i Google Analytics používají tzv. „Cookies“. Google Analytics shromažďuje informace o vašem operačním systému, prohlížeči, IP adrese, předchozí navštívené webové stránce (URL odkazu) a datu a čase, kdy jste navštívili naše webové stránky. Google tyto informace používá k analýze vašeho používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a používáním internetu. Google předává tyto informace třetím stranám, pokud je to stanoveno zákonem nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Toto použití je anonymní nebo používá pseudonymy. Další informace o tomto formuláři využití Google:

www.googl e.com/intl/de/privacypolicy.html

9.Shromažďování a ukládání údajů o využití

Shromažďujeme a ukládáme údaje, například datum a čas přístupu na web a stránku, ze které jste kontaktovali náš web atd., abychom optimalizovali náš web. To se provádí anonymně bez osobní identifikace uživatele webu.

Uživatelské profily jsou vytvářeny také pomocí pseudonymů. Také zde neexistuje vazba mezi osobou za pseudonymem a shromážděnými údaji o použití. Tato data shromažďujeme pouze pro statistické účely, abychom dále vylepšili naše webové stránky a ještě více zatraktivnili naši online aktivity. Tato data jsou shromažďována a ukládána pouze anonymně nebo pod pseudonymem a nelze je vysledovat zpět k vám jako jednotlivci.

10.Informační bulletin a přímý marketing

Rádi bychom vás informovali o našich nových produktech a aktivitách. Mějte, prosím, na paměti, že FLOWBIRD uplatňuje přísné „opt-in“ zásady pro jednotlivce, kteří nejsou (zatím) zákazníky. To znamená, že pokud nejste náš zákazník, nebudeme vám zasílat náš informační bulletin ani vás kontaktovat, pokud jste nás nepožádali o aktualizaci. Pokud si přejete objednat náš informační bulletin, v tomto případě potřebujeme potvrzení, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s přijetím zpravodaje, jakož i použití vašich e-mailových adres. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze za účelem zasílání newsletteru a za účelem zdokumentování našeho oprávnění k zasílání newsletteru. Tyto údaje nebudou prodány třetím stranám. Pokud již jste zákazníkem, budeme vás informovat o našich nových aktivitách a produktech a poskytneme vám jednoduchý návod, jak se odhlásit z našeho zpravodaje, pokud se tak rozhodnete.

Pro e-mailový marketing jako náš software používáme MAILPLUS. MAILPLUS ukládá interakce, aby personalizoval obsah zpravodajů.

Pokud si přejete být kdykoli z našeho přímého seznamu odstraněni a nechcete od nás dostávat žádné další informace, můžete tak učinit tím, že nás o tom informujete kliknutím na odkaz ve spodní části každé e-mailové komunikace, kterou od nás dostanete, pomocí odkazu, který poskytujeme;

Po přijetí této informace vás okamžitě odstraníme z naší databáze přímého marketingu.

Uvědomte si, prosím, že v některých případech je nutné, abychom s našimi zákazníky komunikovali e-mailem, i když se zákazník odhlásil z odběru novinek. Tyto komunikace se vztahují výhradně na služby a jsou omezeny na případ životně důležitých informací týkajících se našich služeb nebo (technických) problémů. Tyto komunikace budou odeslány z adresy service@flowbirdapp.com. Vzhledem k povaze těchto informací a významu této smlouvy není možné odhlásit se z těchto servisních emailů.

11. STÍŽNOSTI

V případě případných stížností na zpracování osobních údajů společností FLOWBIRD můžete podat stížnost nizozemské Agentuře na ochranu osobních údajů, Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, prostřednictvím odkazu: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ špičky

Amsterdam 25. září 2018

 

Skip to content