Skip to content

Smluvní podmínky služby FLOWBIRD

Smluvní podmínky služby FLOWBIRD – June 2019

Doložka 1. Preambule

Společnost Yellowbrick International BV (YBI) zavedla službu FLOWBIRD, která umožňuje uživatelům na dálku platit své parkovací poplatky. Služba je aktivována na žádost provozovatele odpovědného za řízení činnosti parkování. Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372.     VAT #: NL854398077B01 je technický zprostředkovatel mezi provozovatelem a uživatelem (jako jsou definováni níže). Tyto prostřednictvím platformy umožňují zakoupení zjednodušeného časového rozmezí na parkování pomocí bankovní karty (kreditní nebo debetní), povolené s použitím telefonu nebo jiného zařízení s přístupem na internet a na základě platebních a technických možností vybraných provozovatelem.

Bod 2. Upozornění

Uživatel potvrzuje, že na Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 poskytl všechny informace a upozornění konkrétně pro navrhovanou službu FLOWBIRD, pomocí které může uživatel vyhodnotit a implementovat technické a právní úpravy, které jsou za daných okolností vhodné.

Vytvoření účtu FLOWBIRD a / nebo používání služby FLOWBIRD vyžaduje souhlas uživatele s těmito všeobecnými smluvními podmínkami.

Uživatel bere na vědomí, že je plně seznámen s tím, že jeho souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami nevyžaduje písemnou formu tohoto dokumentu. Uživatel však může tento dokument uložit a vytisknout tak, že přistupuje na stránku FLOWBIRD: www.flowbird.cz

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 připomíná uživateli, že používání mobilního telefonu nebo jiného zařízení za jízdy je nebezpečné. Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nedoporučuje používání této služby během jízdy.

Doložka 3. Definice

V těchto všeobecných smluvních podmínkách mají uvedené výrazy následující význam:

  • Mobilní aplikace FLOWBIRD: Aplikace dostupné na platformách určených ke stažení pro typy mobilních zařízení podporovaných službou FLOWBIRD.
  • FLOWBIRD účet: Technický účet, pomocí kterého je uživatel identifikován v   službě
  • FLOWBIRD: Je vytvořen uživatelům vlastním jménem při registraci buď na webové stránce www.flowbird.cz nebo pomocí mobilní aplikace FLOWBIRD.
  • Provozovatel: Právnická osoba nebo orgán, který provozuje parkovací službu.
  • Služba FLOWBIRD nebo služba: Poskytovaná služba Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01, přičemž parkovací poplatky se platí v souladu s těmito podmínkami.
  • Uživatel: Osoba, která zřídil účet.
  • Uživatelský telefon: Telefon, který používá uživatel, a má požadovanou funkci a požadované odběry (hlasový a / nebo datový plán) pro přístup ke službě, nebo číslo mobilního telefonu zadané na účtu.
  • Lístek: Shrnutí objednávky týkající se poplatků za parkování zobrazených na obrazovce domovské stránky mobilních aplikací a webových stránek FLOWBIRD tvořených položek uvedených v článku 8.
  • Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01: Společnost, která provozuje službu FLOWBIRD v Českej Republike.
  • Osobní údaje: Jsou všechny údaje, které lze přímo či nepřímo odkazovat na fyzickou osobu, jak je uvedeno v článku 4 odst. 1 obecného nařízení o osobních údajích z roku 2016/679.

Článek 4. Účel

FLOWBIRD SAS nabízí na základě žádosti provozovatele platební službu na dálku, která se nazývá FLOWBIRD. Tyto všeobecné smluvní podmínky stanoví podmínky používání služby FLOWBIRD uživatelům.

Doložka 5. Přijetí všeobecných smluvních podmínek

Jakékoliv potvrzení Uživatele o zaplacení poplatků za parkování bez ohledu na použitý platební prostředek (mobilní webová stránka, mobilní aplikace, webová stránka FLOWBIRD, interaktivní hlasová odezva, call centrum, SMS) představuje úplné přijetí těchto všeobecných smluvních podmínek.

Uživatel proto bere na vědomí, že při vytvoření svého účtu je plně informován o těchto všeobecných smluvních podmínkách av době platby o speciálních podmínkách prodeje, které provozovatel uvedl nebo které jsou v platnosti na parkovišti (náklady na službu, délku parkování, atd.) A uznává, že bezpodmínečně souhlasí s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a zvláštními podmínkami prodeje a / nebo místními předpisy, které se vztahují na konkrétní transakci.

Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují na celé období, během kterého jsou dostupné on-line na internetové stránce FLOWBIRD. Všeobecné smluvní podmínky mají přednost před jakýmikoli jinými podmínkami uvedenými v jakémkoli jiném dokumentu.

Verze Všeobecných podmínek služby, kterými je uživatel seznámen, musí být verze, která je k dispozici na internetové stránce www.flowbird.cz v době potvrzení platby.

Doložka 7. Nastavení a správa účtu FLOWBIRD

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 je usnadnit zaplacení poplatků za parkování z telefonu nebo jiného zařízení s přístupem na internet bez požadavku na zadání údajů bankovní karty pro každou platbu.

 

Za účelem přizpůsobení účtu každého uživatele představují následující informace minimální požadavky:

 

E-mail

přihlásit se

Mobilní telefon číslo

Heslo definováno pro přístup ke službě FLOWBIRD

Uživatel bude moci přistupovat ke službě FLOWBIRD pomocí e-mailu, přihlašovacího jména nebo čísla mobilního telefonu a hesla.

V případě potřeby bude mít uživatel přístup prostřednictvím svého vlastního účtu Facebook.

Přihlašovací jméno, e-mail nebo číslo mobilního telefonu spolu s heslem jsou důkazem totožnosti uživatele a zavazují k jakékoliv platbě provedené prostřednictvím nich.

Poznávací značka vozidla (nebo několika vozidel, které mohou být spojeny se stejným účtem FLOWBIRD), jakož i údaje o bankovní kartě (číslo karty, datum konce platnosti, jméno držitele karty, bezpečnostní kód karty) se vyžadují pouze při koupi prvního parkovacího lístku, nebo když se změní informace o kartě (datum skončení platnosti). Podrobné údaje o bankovní kartě nejsou uloženy v Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01. - Informační systém, ale u poskytovatele platebního řešení. Uživatel může zaregistrovat několik bankovních karet, například jednu pro soukromé použití a druhou pro profesionální účel.

Volitelně může uživatel poskytnout i následující informace:

nadpis

příjmení

křestní jméno

povolání

Adresa: místo, ulice, číslo domu, PSČ, země

Uživatel se zavazuje poskytnout pravé informace a nepitvořit svou identitu a / nebo neposkytnout falešnou identitu.

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit jakýkoli uživatelský účet, pokud obsahuje nepřesné nebo nepravdivé informace.

Kromě jakéhokoli obsahu poskytovaného službou Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01, Uživatel je a zůstává výhradně zodpovědný za každý personalizovaný obsah svého účtu FLOWBIRD. Uživatel se zavazuje aktualizovat obsah vždy, když je to potřeba, a zajistit, aby byl obsah vždy přesný, úplný a aktuální.

Uživatel sám nese veškeré důsledky, které mohou vzniknout z používání třetími stranami (ať už jsou autorizovány nebo ne), pokud není možné prokázat, že zveřejnění jeho identifikátoru a hesla je výsledkem poruchy způsobené  Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01

Kapitola 8. Použití služby FLOWBIRD

Účet umožňuje službu FLOWBIRD používat kterýkoliv operátor, který poskytuje službu FLOWBIRD v ČR.

Účet FLOWBIRD umožňuje, aby tuto službu používal každý operátor, který poskytuje službu FLOWBIRD v ČR.

Používáním FLOWBIRD může uživatel zakoupit následující práva na parkování na ulici:

hodinový lístek

dlouhodobý lístek

elektronické povolení

V závislosti na subjektu odpovědného za parkovací místo mohou být práva na parkování zakoupené předem a buď jednotným nebo opakovaným způsobem.

Uživatel může zakoupit i některá práva na parkování na ulicích a to na stránkách Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 off-street řešení:

Pro správné fungování služby FLOWBIRD může být nutné nové používání nejnovější verze. Uživateli se doporučuje, aby si na požádání vždy stáhl nejnovější verzi mobilní aplikace.

 

8.1. Začněte transakci

 

Na základě funkcí vybraných provozovatelem může být transakce spuštěna:

 

Postupujte podle kroků požadovaných mobilními aplikacemi

Postupujte podle kroků, které vyžaduje webová stránka

Postupujte podle kroků požadovaných webem pro mobilní zařízení

Postupujte podle kroků požadovaných službou Interactive Voice Response

Postupujte podle kroků vyžadovaných prostřednictvím SMS

Postupujte podle kroků požadovaných call centrem

Jinými prostředky navrženými v pozdějším štádiu

Parkování se volí buď dle geografické polohy, podle adresy nebo podle oblasti. Tato oblast definuje příslušné ceny za parkování. Uživatel zajistí, aby poplatek za parkování zakoupený prostřednictvím FLOWBIRD odpovídal poplatku za parkování platný pro danou oblast. Uživateli může být uložena pokuta v případě že chybně zakoupil parkovací lístek.

 

Výběr uživatele služby je na odpovědnosti uživatele. Každý uživatel, který vybere typ služby, který není v souladu s místním nařízením, může být pokutován.

Pokud se platba iniciuje prostřednictvím SMS, platba proběhne přímo v souladu s informacemi zaslanými uživatelem o vozidle registrovaném jako "vozidlo ve výchozím nastavení" (může být upraveno na webové stránce).

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nemůže být brán na odpovědnost za jakékoli podvodné užívání Služby, nebo za případné nesprávné použití Služby nebo chyby Uživatele.

Cena představuje parkovací náklady stanovené provozovatelem včetně nákladů na službu založenou na vybraných možnostech, jakož i všechny příslušné daně.

Po potvrzení platby je částka parkovacího poplatku zaúčtovaná z účtu přiřazeného bance (včetně karty) zapsané na účtu FLOWBIRD. Platba se provádí v českých korunách.

Lístek bude platný pro uživatele pouze pokud nastane jedna z následujících událostí:

 

Lístek se zobrazuje v seznamu probíhajících vstupních lístků na účtu uživatele, pokud byl zakoupen prostřednictvím webu, mobilní webové stránky, nebo aplikací (probíhající rozhraní pro parkovací lístek je přístupné prostřednictvím všech těchto médií).

Příjem potvrzující SMS, pokud byl zaplacen SMS.

Verbální potvrzení o zaplacení hlasovou odezvou nebo call centrem.

Potvrzení nebo odmítnutí platby se se zobrazuje uživateli. V případě jakýchkoliv pochybností o potvrzení nebo zamítnutí platby a / nebo nepřítomnosti potvrzení nebo zamítnutí platby, uživatel by měl kontaktovat oddělení služeb zákazníkům. V takovém případě, protože je pravděpodobné, že lístek nebyl vůbec ověřen a uživatel je vyzván, aby zaplatil svůj parkovací poplatek jakýmkoli jiným dostupným způsobem. V opačném případě může provozovatel vydat pokutu, za kterou Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 není odpovědný.

Úspěšné ukončení platby souvisí s aktualizací údajů o platební kartě uživatele. Uživatel souhlasí s tím, že nepoužije vypršela kartu nebo účet, který nemá dostatečné finanční prostředky.

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 není zodpovědný za žádnou pokutu, která může být vydána před potvrzením platnosti Ticket.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že některé z jeho údajů budou nevyhnutelně zveřejněny třetím stranám, jako součást postupů zpracování plateb.

Jakmile uplyne čas parkování na lístku, zákazník se může rozhodnout pro zobrazení daňového dokladu nebo pro tisk přes internetovou stránku FLOWBIRD.

Každý nový parkovací lístek zakoupen, aniž se řidič nacházel v blízkosti vozidla, představuje možné riziko pokuty za které Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nemůže být zodpovědný.

8.2. Rozšíření l ístka

Uživatel může kdykoli prodloužit již vydaného parkovacího lístku přes rozhraní "aktuální lístek" z aplikace nebo jakéhokoliv připojeného objektu, ze kterého bude služba k dispozici za předpokladu, že lístek neuplynul, že nedosáhl maximální dobu parkování stanovenou v cenové politice Provozovatele a že Provozovatel akceptuje prodloužení parkovacích lístků.

8.3. zastavit Parkování

V případě, že subjekt, který provozuje toto parkovací místo má předplacenou možnost "STOP", uživatel může z aplikace nebo z jakéhokoliv připojeného objektu, ze kterého bude služba k dispozici, zastavit probíhající transakci, která ještě nedosáhla čas konce; v tomto konkrétním případě se skutečný poplatek za parkování uskutečňuje v době zastavení parkovací transakce, a ne od začátku.

8.4. Informace uvedené na lístku

Lístek obsahuje následující informace:

Jedinečné číslo lístku

Číslo poznávací značky použitého vozidla

Místo parkování a příslušný kód zóny

Typ uživatele

Čas začátku a konce parkování a / nebo trvání parkování

Částka zaplacená uživatelem

Pokud je to možné, bezplatné parkování

Pokud je to možné, částka daně, jako součást zaplacené částky

Pokud je to možné, částka za poplatek, jako součást zaplacené částky

 

Doložka 9. Cena a platba

Registrace do služby FLOWBIRD je bezplatná.

Poplatek za používání služby FLOWBIRD služba je připočtena k poplatku za parkování. Celkový poplatek bude sumarizován dříve, než se dokončí transakci. Poplatek za službu se liší podle místa.

Uživatel je zodpovědný za všechny poplatky spojené se zařízením a přístupem na internet.

Používání služby FLOWBIRD podléhá všem pravidlům Provozovatele, včetně, nejen cen, cenových pásem, lhůt na parkování, uplatňovaných maximálních nebo minimálních cenách, trvání parkování, časových rozvrhů a podmínek rozšíření parkovacího lístku.

Ceny a poplatky za parkovací služby provozovatele jsou ty, které jsou stanoveny a použitelné v den používání služby. Při každém zakoupení zahájen uživatelům se částka transakce, včetně jakýchkoli příslušných daní a výhodných poplatků (pokud jsou vůbec nějaké) provozovatele, fakturuje na bankovní účet přiřazený k uživatelskému účtu. Používání služby FLOWBIRD je služba která představuje možnost koupě parkovacího lístku kromě jiných platebních metod, které má operátor k dispozici.

V případě, že je služba FLOWBIRD přerušena z technického nebo jiného důvodu, platba požadovaných parkovacích poplatků musí být provedena uživatelem jakýmkoli jiným způsobem platby, který poskytl provozovatel.

Kdykoliv má uživatel přístup k historii svých parkovacích transakcí.

Článek 10. Bezpečnost a důvěrnost plateb

Použité údaje o bankovní kartě (číslo karty, datum konce platnosti, bezpečnostní číslo) ve službě FLOWBIRD jsou bezpečně spravovány poskytovatelem bankovního systému, který má certifikaci PCI-DSS (standard platební karty pro průmyslové data) nebo ekvivalent.

Klauzule 1 1. odpovědnost

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 bude zodpovědná výlučně za ztráty nebo přímou škodu způsobenou vlastní nedbalostí nebo protiprávním činem. Odpovědnost společnosti ISP Hradec Králové, a.s. Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha je omezena na maximální částku částky parkovacího lístku.

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé, mimořádné nebo následné škody. ISP Hradec Králové, a.s. Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha nenese odpovědnost za jakékoli škody jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout z nevhodného používání webových stránek FLOWBIRD, aplikací pro inteligentní telefony, SMS, interaktivní hlasové odezvy a / nebo call centra.

 

Odpovědnost společnosti Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nevzniká z důvodu jakéhokoli rizika spojeného s používáním internetu, jakým je jakékoliv pozastavení služby, narušení nebo přítomnost elektronických virů, ztráta souborů, porucha a / nebo přerušení mobilních sítí nebo jakékoliv jiné podvodné používání osobních údajů, jako například krádež identity .

Jelikož on-line platební operace jsou složité a zahrnují zásahy více stran, je vyloženě uznáno, že Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nenese odpovědnost za jakékoli případy, ke kterým dojde v infrastruktuře, kterou nedokáže spravovat ani provádět kontrolu.

Žádné tvrzení jakéhokoliv druhu nemůže být způsobeno vznikem událostí upstream nebo proudu.

Zejména Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 není odpovědný za ztráty nebo škody vyplývající z odmítnutí platby souvisejícího s kartou uživatele, z důvodu nefunkčnosti, která se týká třetí strany (například selhání připojení k internetu s platebními procesory).

Z tohoto důvodu nelze vyvodit žádný nárok vyplývající z následných nebo následných událostí.

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé uživateli nebo třetím stranám, které vyplynou z případu vyšší moci nebo jakékoliv události mimo přiměřenou kontrolu Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01

Článek 12. Licence na software a jiná práva duševního vlastnictví

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01uděluje uživateli, který přijímá nepřenosnou licenci s omezeným přístupem ke svým webovým stránkám FLOWBIRD a aplikacím pro inteligentní telefony, výlučně na osobní použití v souvislosti s používáním a údržbou uživatelského účtu. Tato licence nezahrnuje žádný další prodej nebo komerční využití služby FLOWBIRD, jakýkoliv sběr nebo použití informací, popis ceny, jakékoliv použití vyplývající z této stránky nebo jejího obsahu, jakékoliv stahování nebo kopírování informací o účtech, které mají být použity třetími stranami, jakékoli použití, výzkum údajů, automatizace nebo jiné nástroje na sběr nebo extrakci dat.

Žádný materiál nebo informace týkající se Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nemůže být reprodukován, duplikován, kopírován, prodávaný, navštívený nebo jinak využíván pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01.

Všechny audio-vizuální prvky webových stránek FLOWBIRD, FLOWBIRD smartphone aplikací, jakož i grafika, loga, hlavičky, ikony, skripty, názvy služeb včetně základních technologií jsou výhradním vlastnictvím počítače Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 Praha a jsou chráněny. V této funkci jsou povoleny pouze použití specifikované v tomto dokumentu.

Jakékoliv jiné použití, které není předem výslovně povoleno, je zakázáno.

Spojením s webovými stránkami se uživatel zavazuje, že nebude kopírovat nebo stahovat celý obsah, nebo jeho část.

Kapitola 13. Ztráta, krádež a neoprávněné použití

Uživatel je odpovědný za jakékoliv použití svého účtu včetně jakýchkoliv transakcí provedených osobou oprávněnou používat jeho telefon, jeho účet nebo jeho heslo.

Jakmile se uživatel dozví o jakémkoli podvodném používání svého účtu nebo hesla, ihned o tom informuje Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 zavoláním na číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tyto informace budou písemně potvrzeny doporučeným dopisem s doručenkou na tuto adresu: Flowbird Inquiries, Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01.

 

V případě že dojde ke ztrátě nebo krádeži přístupového zařízení uživatele nebo bankovní karty spojené s tímto účtem, jakmile se o tom dozví, uživatel ihned informuje svého telefonního operátora / poskytovatele internetových služeb nebo subjektu, který platební kartu vydal. V obou případech Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01, doporučuje poživateli uzavřít a / nebo aktualizovat informace o svém účtu v souladu s ustanoveními tohoto článku 16, aby se minimalizovalo riziko podvodného používání.

Ustanovení 14. Vyřešení sporů týkajících se služby

14.1. Spory týkající se parkování

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nezajišťuje poskytování parkovacích služeb, služby sběru poplatků za parkování nebo vybírání pokut.

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nepřebírá žádnou odpovědnost ani administrativní odpovědnost za jakýkoliv spor týkající se parkování, která patří do výlučné odpovědnosti provozovatele.

V případě sporu týkajícího se parkování musí být všechny reklamace odeslány provozovateli odpovědnému za parkování. Na podporu reklamace může uživatel přiložit parkovací lístek, který lze exportovat nebo vytisknout z webové stránky FLOWBIRD.

14.2. Spory týkající se služby FLOWBIRD

V případě jakýchkoliv technických problémů souvisejících s účtem FLOWBIRD, může uživatel získat přístup na internetovou stránku FLOWBIRD, aby se seznámil s častými otázkami, které jsou k dispozici on-line, nebo se může obrátit na servisní službu, jejíž podmínky přístupu a podrobnosti o nich jsou uvedené na internetové stránce FLOWBIRD.

Článek 15. Osobní údaje

Osobní údaje uživatelů požadované na vytvoření služby FLOWBIRD jsou nezbytné pro dobré fungování této služby.

Veškeré osobní údaje budou uchovávány v souladu s osobními údaji a bezpečnostními pravidly, které jsou k dispozici na webových stránkách FLOWBIRD. Tyto osobní údaje se uchovávají, dokud uživatel nepožádá o zrušení svého účtu FLOWBIRD.

V závislosti na práv na odmítnutí uživatele, Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 nebo jiné společnosti mohou uživateli poslat jakékoliv prodejní nabídky týkající se jeho produktů a služeb. Při každém přijetí e-mailu může uživatel kdykoliv uvést, že se chce rozhodnout pro zrušení preferencí svého FLOWBIRD uživatelského účtu.

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 může použít informace o účtu uživatele včetně důvěrných informací, na interní zpracování dat o transakcích nebo pro účely statistické analýzy.

Článek 16 Zpracování údajů a ochrana osobních údajů

16 .1 V zájmu poskytnutí služeb zákazníkovi bude FLOWBIRD zpracovávat jeho osobní údaje .Toto se provádí v rámci dohody a jejího provádění s cílem poskytnout lepší (online) službu av případě potřeby plnit právní závazky, ale i pro marketingové účely (za předpokladu, že bylo povolení), zlepšovat FLOWBIRD podnikové procesy pro efektivnější fungování a to aby se zabránilo podvodům (například když se zákazník pokusí znovu registrovat svůj účet, zatímco FLOWBIRD již dříve zrušené účet tohoto zákazníka, protože tento zákazník jednal v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami).

16 .2 FLOWBIRD zpracovává tyto osobní údaje bezpečně pečlivým způsobem av souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

16 .3 FLOWBIRD podniká nezbytná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou nebo jakoukoli jinou formou nezákonného zpracování, berouce v úvahu stav techniky a charakter zpracování.

16.4 Osobní údaje zpřístupněny klientům FLOWBIRD budou zpracovávány pouze v kontextu FLOWBIRD pro vlastní obchodní aktivity.

16.5 Ve všech případech, kdy FLOWBIRD sdílí osobní údaje zákazníka, poskytovatel zpracuje i osobní údaje zákazníka. Zákazník bude muset zkontrolovat na webové stránce poskytovatele informace týkající se zpracování osobních údajů.

16.6 Pro další informace o zpracování osobních údajů společností FLOWBIRD navštivte naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a Cookie Policy.

Ustanovení 17. uzavření účtu

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 si vyhrazuje právo kdykoli nebo z jakéhokoliv důvodu zrušit uživatelský účet.

Zrušení účtu neovlivňuje žádné, uživatelům zaplacené parkovací poplatky, ani žádné z povinností Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 v době zrušení účtu. Uživatel může kdykoli a bezplatně zrušit svůj účet zasláním písemné žádosti na adresu: Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01. Osobní údaje při doručení žádosti o zrušení účtu uživatele jsou anonymizované.

Doložka 18. trvání

Tyto všeobecné smluvní podmínky platí během celého období, během kterého jsou dostupné on-line na internetové stránce FLOWBIRD.

Ustanovení 19. přidělování

Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 si vyhrazuje právo udělit jakákoli práva a povinnosti vyplývající z této dohody třetím stranám.

Bod 20. Celá smluvní doložka

Neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek používání, určené příslušným soudem, nevede k neplatnosti ostatních ustanovení dohody.

Článek 21. platné právo

Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí zákony ČR.

 

Článek 22. jazyk

Tyto Všeobecné smluvní podmínky a speciální podmínky jsou navrženy v českém jazyce.

Článek 23. spory

Tyto Všeobecné smluvní podmínky podléhají zákonům ČR.

V případě sporu Uživatel upozorní Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 písemně do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o předmětu sporu.

V případě, že spor nelze vyřešit přímo mezi uživatelem Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht. KvK: 61575372. VAT #: NL854398077B01 bude předložen příslušnému soudu.

Skip to content